VK Karlovy Vary
Kadetky - 1.liga (2018/2019)VK Karlovy Vary

1:3
(-14,22,-14,-30)

06/10/2018 14:00