Po dvoudenním volnu po náročném kondičním soustředění v Tatrách jsme se dne 16.8. přesunuli do
Klatov. Po skoro dvouměsíční pauze jsme se vrátili zpět k volejbalu. To, že podlaha v hale není tak
měkká jako u nás v Plzni, jsme si vyzkoušeli hned první den při tréninku pádové techniky. Po zbytek
soustředění jsme pro to museli ledoval a léčit naše modřiny a spáleniny .V pondělí se k nám připojil
náš extraligový tým kadetek .Proběhl jeden společný trénink a po večerech jsme odehráli turnaj
trojic. Vítězkami se staly Denča Mentlová, Anička Boháčková a Tereza Hlaváčová a čekala na ně
sladká odměna v podobě palačinek. V průběhu týdne také proběhly tréninky zaměřené na
volejbalovou kondici a rozebírání herních postupů na videu. Nechyběla ani naše fyzioterapeutka
Barča Votíková, která s námi dělala zpevňovací cviky, které všechny moc milujeme (jako například
medvěd). 22.8. proběhl dopolední trénink ,poté oběd a pak už jsme frčeli domů a čekali nás
zasloužené dva dny volna. Naší letní přípravu jsme zakončili náročným týdnem plným kondice v Plzni.
Během toho jsme absolvovali třífázové tréninky na schodech na atletickém stadiónu, skákaly přes
překážky v písku a zvedaly těžké váhy v posilovně. Věřím, že se nám naše tvrdá práce zúročí v sezoně.

Lucie Švejnohová